Projekt organizacji robót| Opracowanie POR| Usługi BHP PPOŻ dojazd od ręki

Idź do spisu treści

Menu główne:


Obsługa BHP i PPOŻ Warszawa

Skuteczna rzetelna obsługa, nadzór i wparcie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Proponujemy sprawną i skuteczną obsługę BHP i PPOŻ Państwa Firmy poprzez fachowy nadzór merytoryczny i sprawne rozwiązywanie problemów. W ramach obsługi realizujemy: szkolenia BHP, PPOŻ, pierwszej pomocy, opracowanie i aktualizację ocen ryzyka zawodowego, opracowanie i aktualizację instrukcji bezpiecznej pracy, wsparcie i nadzór merytoryczny w dziedzinie bezpieczeństwa. Oferujemy wsparcie w trakcie kontroli PIP, sprawną realizację nakazów i analizę wystąpień PIP. Z obsługą BHP i PPOŻ prowadzoną przez naszą firmę możecie Państwo spać spokojnie. Mówimy po angielsku. Więcej informacji


Kursy szkolenia BHP Warszawa - dojazd

Oferujemy Państwu profesjonalne kursy, szkolenia wstępne stanowiskowe BHP i PPOŻ w biurze Klienta z dojazdem do każdej lokalizacji w Warszawie, stacjonarne oraz przez internet prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów również po angielsku. Dojeżdżamy do każdej lokalizacji w Warszawie i w Polsce. Kursy, Szkolenia BHP i PPOŻ dotyczą stanowisk robotniczych, administracyjno biurowych, inżynieryjno-technicznych, pracodawców i osób kierujących pracownikami. Więcej informacji

Usługi BHP Warszawa
Nasi Freelancerzy oferują usługi BHP i PPOŻ : kursy, szkolenia, opracowanie i aktualizację ocen ryzyka zawodowego, instrukcji bezpiecznej pracy, planów BiOZ, IBWR, dokumentacji powypadkowej i innych. Nasze usługi BHP świadczymy głównie w Warszawie i województwie mazowieckim, jednak gdy jest potrzeba dojeżdżamy do każdej lokalizacji w Polsce. Mówimy po angielsku.
Więcej informacji

Optymalizacja kosztów BHP i PPOŻ
Wykorzystując sprawdzone rozwiązania zapewnimy optymalne wykorzystanie czasu pracy, środków przeznaczonych na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe. Oferujemy możliwość obniżenia kosztów obsługi BHP i PPOŻ, szkoleń, koordynacji projektów przy zachowaniu wysokiego poziomu obsługi. Oferujemy sprawne szkolenia BHP w Warszawie.
Więcej informacji

Kursy PPOŻ. Warszawa - dojazd
Oferujemy ciekawe kursy, szkolenia PPOŻ, są one jednym z fundamentów zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Nasi specjaliści przeszkolą pracowników Państwa organizacji. Oferujemy szkolenia PPOŻ w Warszawie i innych lokalizacjach na terenie Polski. W rejonie Warszawy dojazd w cenie szkolenia.
Więcej informacji

E-learning

Szkolenia okresowe bez wychodzenia z biura. Przez Internet przeszkolimy pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno - technicznych oraz pracodawców i osoby kierujące pracownikami. Wymogiem niezbędnym do odbycia szkolenia jest dostęp do Internetu i indywidualny adres mailowy. Więcej informacji

Wypadki Warszawa
Sprawne postępowanie powypadkowe w Warszawie. Zapewniamy fachowe i sprawne wsparcie poprzez opracowanie dokumentacji powypadkowej, przygotowanie korespondencji do ZUS, PIP, Prokuratury, GUS, realizację nakazów PIP, opiniowanie wystąpień PIP. Skuteczne wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu pism procesowych i korespondencji w dziedzinie wypadkowości. Dokładne i sprawne przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Proponujemy działania korygujące eliminujące duże ryzyko wypadkowe lub utrzymujące ryzyko wypadkowe na niskim poziomie.
Więcej informacji

Ocena Ryzyka i Instrukcje BHP
Sprawne opracowanie i aktualizacja ocen ryzyka zawodowego, instrukcji stanowiskowych to nasza specjalność. Szacowanie ryzyka jest jednym z istotnych elementów zarządzania bezpieczeństwem.
Więcej informacji o ocenie ryzyka        Więcej informacji o instrukcjach BHP

IBWR - instrukcja bezpiecznego wykonywania robót

Szybko i sprawnie opracujemy IBWR-kę lub IBWR-ki na każdy rodzaj prac. Zapewniamy fachowe sprawne wsparcie w dziedzinie opracowania, aktualizacji, korekt instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR). Kompleksowa obsługa IBWR to opracowanie, aktualizacja, korekta - szybko, dokładnie tak aby Klient był zadowolony. Więcej informacji


BiOZ - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Opracujemy plan BiOZ na każdy kontrakt. Zapewniamy fachowe sprawne opracowanie, aktualizację, korektę planu BiOZ. Kompleksowa obsługa to opracowanie badź aktualizacja sporządzonego lub korekta istniejącego planu BiOZ - szybko, dokładnie tak aby Klient był zadowolony. Więcej informacji


Audyty Warszawa

Przeprowadzimy Audyt BHP organizacji, budów, obiektów, projektów. Audyt ma na celu weryfikację spełniania minimalnych wymów prawnych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Pożarowego wybranego obszaru. Dojedziemy do innych lokalizacji na terenie Polski.
W trakcie przeprowadzania audytu weryfikowany jest stan faktyczny przy użyciu środków i metod stosowanych przez Państwowe organy nadzorczo
kontrolne. Więcej informacji

Ochrona PPOŻ Warszawa

Oferujemy przeglądy gaśnic, próby ciśnieniowe hydrantów, szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające z postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, organizację prób ewakuacyjnych, weryfikację poprawności lokalizacji oznakowania ewakuacyjnego, wsparcie merytoryczne w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Więcej informacji

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego